PERATURAN

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG yang digunapakai dalam kejohanan Liga Bola sepak SMK Putatan

RINGKASAN

Peraturan Am Bola sepak oleh FIFA dan FAM

 • Kejohanan Liga ini turut mengguna pakai peraturan-peraturan am yang telah ditetapkan oleh pihak FIFA dan FAM
 • Walau bagaimanapun, penganjur juga menetapkan peraturan tambahan khas  untuk liga ini atau mengubah suai mana yang dianggap perlu.

#

Status Pelajar SMK Putatan

 • Mestilah pelajar SMK Putatan yang berdaftar.
 • Sekurang-kurangnya telah bersekolah di SMKP tidak kurang dari 2 bulan, selepas tarikh pendaftaran.
 • Tidak sedang digantung sekolah, dibuang sekolah atau berpindah sekolah semasa pendaftaran pasukan dijalankan. Pendaftaran akan terbatal secara automatik.

#

Mesti Bermain

 • Setiap pemain berdaftar wajib bermain sebagai 11 utama/pemula (first eleven) sekurang-kurangnya 2 kali sepanjang musim. Tujuannya adalah beri ruang dan keadilan kepada semua pemain menunjukkan dan mengasah bakat masing-masing
 • Pelajar/pemain juga mesti bermain untuk pasukan kelab yang sama bagi tempoh tidak kurang dari 2 tahun dalam kejohanan LIGA ini, kecuali pemain tersebut tidak lagi menjadi pelajar SMK Putatan atas apa alasan sekalipun, termasuklah kematian, perpindahan sekolah ataupun berhenti sekolah kerana tahap umur/peperiksaan.
 • RASIONAL – memberi ruang kepada pemain berkeyakinan diri untuk menyerlahkan kebolehan masing-masing disamping belajar untuk komited kepada pasukan dalam mengekalkan kejuaraan atau merampas kejuaraan dari pasukan lagi.

#

Mesti Lulus Ujian/Peperiksaan

 • Setiap pemain wajib lulus ujian atau peperiksaan diduduki sepanjang musim berjalan.
 • Jika gagal, maka pemain tersebut boleh dikenakan hukuman gantung 2 perlawanan maksimum.
 • Penggantungan TIDAK serta merta. Peluang diberi kepada pemain berkenaan menduduki semula ujian atau peperiksaan tersebut, atau merayu kepada Jawatankuasa Rayuan Akademik
 • Jika lulus ujian gantian (duduk semula), maka penggantungan perlawanan TIDAK PERLU atau DITARIK BALIK dan DIBATALKAN.
 • Pemain MASIH boleh bermain selepas tempoh penggantungan tamat.
 • RASIONAL – mengelakkan pemain hilang tumpuan kepada akademik sehingga menjejaskan potensi kecemerlangan SUKAN DAN AKADEMIK.

#

Mesti Memakai Pelapik/pelindung Betis (Shinpad/Shinguard) dan Kasut Bola Sepak

 • Setiap pemain wajib kasut bola sepak yang sesuai. Kasut lain tidak dibenarkan sama sekali.
 • Setiap pemain wajib memakai pelapik atau pelindung betis. Pemakaian hendaklah betul dan benar-benar berfungsi. Saiz pelapik hendaklah sesuai dengan saiz tubuh badan pemain itu sendiri. Pelapik yang retak, rosak atau pelapik palsu (potongan kotak atau plastik, dll) adalah DILARANG penggunaannya sama sekali.
 • Kegagalan mana-mana pemain mematuhi peraturan ini memungkinkan pasukan anda dikenakan PEMOTONGAN MATA TEKNIKAL tidak kurang dari 1 dan tidak lebih dari 3 bagi setiap kesalahan. Pengulangan kesalahan juga memungkinkan pemotongan mata tambahan.
 • RASIONAL – membantu mengurangkan risiko kecederaan kaki pada pemain-pemain bola sepak sekolah.

Untuk Peraturan Kejohanan Terperinci, rujuk pihak penganjur.

PENGANJUR BERHAK MENAMBAH, MENGUBAH, MENGUATKUASA ATAU MELONGGARKAN PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN UNTUK KEJOHANAN INI, TANPA PERLU NOTIS AWAL.

Advertisements
%d bloggers like this: